Рекламен клип на Filmstudio55 за Технически Университет Варна

Рекламен клип за Samsung и новите технологии във Технически Университет Варна

Видеооператор Ганчо Ганев /Filmstudio55

You might be interested in